GYO Hakkında

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (“GYO”) 1995 yılında SPK düzenlemeleri sonucunda başlamış

olup, GYO şirketleri ilk kez 1997 yılında Borsa’da işlem görmeye başlamıştır. Aralık 2015 itibarıyla

BIST’de işlem gören GYO sayısı 31 olup, Mart 2016 itibarıyla, işlem gören GYO’nun toplam piyasa

değeri 22,7 milyar TL, toplam Net Aktif Değeri ise 47,7 milyar TL ’dir.

GYO’lar, kurumsal sermayenin gayrimenkul sektörüne girebilmesine, büyük kapsamlı projelerin

gerçekleştirilebilmesine ve bireysel küçük yatırımcıların katma değeri yüksek projelere doğrudan

yatırım yapabilmesine fırsat sağlayan önemli yatırım araçlarıdır. GYO’lar, gayrimenkul yatırımlarının

genel dezavantajı olan likidite problemini de ortadan kaldırmaktadır. GYO’lar sayesinde, bireysel ve

kurumsal yatırımcılar, fonlarını birleştirerek getiri potansiyeli yüksek olan projeleri hayata

geçirebilmektedir.

Devlet tarafından sağlanan teşvikler ve uzun vadeli gayrimenkul finansmanı sağlaması gibi sebeplerle

halka açık GYO’ların sayısı her geçen gün artmakta olup, sayının ilerleyen dönemlerde de artış

göstermesi beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde kurumsal kimlikleri ile planlı gayrimenkul yatırımlarını teşvik edecek GYO’lar

ile hem sektördeki likidite, güvenlik, şeffaflık ve performansının artması, hem de finansman problemi

yaşayan gayrimenkul sektörüne kaynak yaratılmasına devam edilmesi beklenmektedir.

Mistral GYO | GYO Hakkında